Obsługa BDO

Obsługa bazy danych o odpadach, co warto wiedzieć jeśli potrzebujemy znać system:

Przy sporządzeniu karty przekazania odpadów (KPO) należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych na karcie przed zmianą jej statusu na „Zatwierdzona” lub „Zatwierdzenie i potwierdzenie wygenerowane”. Na jakie dane należy zwrócić szczególną w szczególności w zakresie:

1) dane podmiotu transportującego;

2) numery rejestracyjne pojazdów;

3) danych podmiotu przejmującego odpady i jego miejsca prowadzenia działalności (MPD);

Uwaga! System BDO nie dopuszcza możliwości dokonania poprawy kart ze statusem „Zrealizowane przejęcie” lub „Potwierdzony transport”.

W przypadku zaistnienia pomyłki na karcie KPO ze statusem „Zatwierdzona” zmianę należy dokonać  poprzez edycję tej karty lub jej wycofanie i założenie nowej karty przed wygenerowaniem potwierdzenia wystawienia karty KPO. Transportujący odpady może samodzielnie wygenerować „Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO, natomiast  za nieprawidłowości występujące podczas transportu odpadów. Na przykład za brak odpowiednich dokumentów transportowych, odpowiedzialność ponosi podmiot transportujący.

W przypadku stwierdzenia pomyłki dotyczącej np.: kodu odpadu, masy,  na karcie KPO ze statusem „Potwierdzenie wygenerowane”, korekta jest możliwa przez przejmującego odpad, który odrzuca kartę w systemie.

Pamiętaj że  użytkownik, który utworzył daną kartę odpowiada za  poprawność zawartych w niej danych.

A co w przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów ? Wówczas posiadaczem tych odpadów jest transportujący te odpady. Warto zauważyć również, że sprzedawca odpadów a także  pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami w przypadku jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

Obsługa u pomoc w BDO. tel. 504-746-203. http://ekobroker.pl/

Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Ewidencja kart przekazania odpadów.

Sprawozdanie za opakowania i wprowadzone produkty w opakowaniach.
Przygotowanie wniosku o pomoc de minimis.
Wykonanie sprawozdania w systemie BDO dotyczących opakowań, jednorazowych reklamówek z tworzyw sztucznych wydawanych w sklepie, a także wykonanie raportu za wytworzone odpady w firmie.
Sprawozdania do bdo z opakowań.

Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.
Cennik usługi do uzgodnienia.
Ochrona środowiska. tel. 504-746-203
. http://ekobroker.pl/