Usługi: Baza Danych o Odpadach (BDO)

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) marszałek województwa, Urząd Marszałkowski, prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem.  Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem: http://www.bdo.mos.gov.pl

Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach:

– Założenie konta w imieniu zakładu, firmy.
– Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
– Sporządzenie zgłoszenia wykonanie rejestracji w bazie
– Obsługa bieżąca zakładu, aktualizacje złożonych już wniosków.
– Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
– Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
– Ewidencja kart przekazania odpadów.
– Pomoc przy wypełnianiu wniosku,

– Sprawozdanie za opakowania i wprowadzone produkty w opakowaniach.
– Przygotowanie wniosku o pomoc de minimis.
– Wykonanie sprawozdania w systemie BDO dotyczących opakowań, jednorazowych reklamówek z tworzyw sztucznych wydawanych w sklepie a także wykonanie raportu za wytworzone odpady w firmie.
– Sprawozdania do bdo z opakowań.

Cena wykonania zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.  – Zadzwoń tel. 504-746-203 oraz 502-032-782.

Czy Twoja firma powinna zarejestrować się w Bazie Danych o Odpadach?
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO ?
Odpady, kto powinien złożyć sprawozdanie ?
Wzór złożenia wniosku  jest dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach liczy aż 59 stron. Odpady, jak wypełnić zgłoszenie ?

Obsługujemy klientów ze wszystkich województw:

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

oraz miast z całej Polski m.in.
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów,  Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.