Szkolenie indywidualne: Karta informacyjna przedsięwzięcia

Program:
1. Podstawy prawne.

  • Kiedy, po co, w jakim celu należy sporządzić KIP ?
  • Co zawiera dokument ?

3. Przygotowanie założeń do KIP. Praca na podstawie zapotrzebowanie Klienta.
4. Dane środowiskowe, gdzie szukać, jak dokumentować.
5. Ryzyko związane z przygotowaniem niepełnej karty informacyjnej przedsięwzięcia.
6. Gdzie należy złożyć dokument.
7. Uzupełnienie karty na wezwanie organów ochrony środowiska.
8. Jakie załączniki należy dołączyć do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
9. Dyskusja, pytania, pomoc na przykładzie potrzeb Klienta.

Uwaga: Szkolenia indywidualne, uczestnik powinien przygotować zestaw danych potrzebnych dotyczących zakresu przedsięwzięcia:

Trener:
Bartłomiej Jaroszewski – specjalista praktyk z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym oraz sądowym w zakresie przygotowania inwestycji pod kątem wymagań ochrony środowiska i oceny wniosków unijnych. Szkoli i praktycznie pomaga w procedurach środowiskowych, akustyki, ekranów akustycznych. Pomaga stronom postępowania w udziale społecznym  w merytorycznym wsparciu.

Metodologia:
Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, na podstawie zgłoszenia Klienta lub dla osób które chcą się zapoznać z tematem na podstawie realnych przykładów.

Termin, cena:
Pobierz nasz kalendarz szkoleń.

Cel szkolenia.
Praktyczna nauka tematu

Grupa docelowa.
Osoby którym chcą samodzielnie napisać kartę, którym powierzono takie obowiązki w zakładzie pracy oraz zainteresowane tą tematyką.