Usługi: Odpady w firmie, ewidencja

Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.
W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
– uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
– sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach,
– prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO),
– prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
– prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań,
– przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania opakowaniami, itp.
– bieżące prowadzenie ich ilościowej i jakościowej ewidencji.
– złożenie do 15 marca każdego roku, marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia o wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.

Obsługa firmy w zakresie odpadów, sprawozdania roczne. Przygotowanie zestawienia odpadów oraz raport z odpadów. Dodatkowy obowiązek została nałożony na firmy będące producentami, importerami, eksporterami opakowań, produktów w opakowaniach, wprowadzających pojazdy,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory. Podmioty są zobowiązane do sporządzenia dodatkowe rocznych sprawozdania dotyczące zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Jak poprowadzić gospodarkę odpadami w Twojej firmie ? – Zadzwoń tel. 502-032-782. 

Obsługa klientów z całej Polski m.in.
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów,  Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.