Zgłoszenia kotła olejowego

Czy należy rejestrować piec olejowy ?

Od września 202 r. kupno lub sprzedaż oleju opałowego do celów grzewczych. nie może się odbyć bez rejestracji w urzędzie skarbowym. Nowy obowiązek obejmuje zarówno sprzedawców, jak też podmioty zużywające olej. Obejmuje nie tylko osoby fizyczne a także inne  podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. szkoły, gminy, szpitale.

Jeżeli chcesz kupić olej opałowy,  konieczne jest uzyskanie statusu tzw. zużywającego podmiotu olejowego. W związku z powyższym należy dokonać rejestracji.

Kogo dotyczy?

Zgodnie z informacja mi KAS, każda osoba fizyczna, zarówno – przedsiębiorcy jak i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, osoby prawne, jednostki organizacyjnej nie posiadające osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego i innych podmiotów, które będą zużywać olej opałowy do celów ogrzewania budynków, domów mieszkalnych, szkół, hal produkcyjnych, innych pomieszczeń i budowli, a także do suszenia produktów rolnych, itp. Co istotne obowiązek rejestracji także dotyczy podmiotów korzystających z nagrzewnic zasilanych olejem opałowym.

Jak zgłosić urządzenie na olej opałowy? Co potrzebne do rejestracji pieca olejowego? Gdzie rejestruje się piec olejowy? Kiedy należy złożyć dokumenty ?

Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem oleju opałowego.

Oznacza to, że zgłoszenie  składa się na  co najmniej na 7 dni przed złożeniem zamówienia na zakup oleju opałowego. Wynika to z zalecanego okresu związanego z 7- dniowym terminem na wydanie przez organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Zgłoszenie pieca,  pomoc,

Jak wypełnić wniosek, zgłoszenie ?

Wzór wniosku.

Porady, konsultacje, pomoc w wypełnieniu druku.

Cennik, cena tel. 504-746-203.

http://ekobroker.pl/