Kontakt

Ekobroker

Małgorzata Jaroszewska
ul. Wiedeńska 12/6, 51-200 Wrocław
biuro@ekobroker.pl
tel. 502-032-782 Kobize, opłaty środowiskowe, CRO, BDS, F-gazy, BDO, odpady, wycinka zieleni .
tel. 504-746-203, hałas, ekrany akustyczne, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport środowiskowy prawo ochrony środowiska, pomoc, konsultacje, ekspertyzy.