Usługi: Karta informacyjna przedsięwzięcia

Zgodnie 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to dotyczy przedsięwzięć z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Podstawą do zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny jest prawidłowo wypełniona karta informacyjna przedsięwzięcia.

Oferujemy wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, przygotowanie karty informacyjnej niezbędnej do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, budowy, montażu. Na przykład:  instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego, stacji elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje radiokomunikacyjne, instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie, instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego, produkcji betonu, czyszczenia, odtłuszczania lub procesów wykończalniczych włókien lub materiałów włókienniczych, wytwarzania papieru lub tektury.

Kolejnymi przedsięwzięciami dla których może być wymagana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, dystrybucji ropy naftowej, podziemnego magazynowania ropy naftowej, tartaki i stolarnie, trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, ośrodki wypoczynkowe lub hotele, pola kempingowe lub karawaningowe, zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, zabudowa mieszkaniowa, centra handlowe, zabudowa usługowa , garaże, parkingi samochodowe, linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, kolejki linowe, a także, przystanie śródlądowe, budowle przeciwpowodziowe, piętrzące, rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe, urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych, grzebowiska zwłok zwierzęcych, tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych, instalacje do oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjne, punkty do zbierania lub przeładunku złomu oraz budowa zbiornika wodnego lub stawu, instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych, do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, wyrobów cukierniczych lub syropów,  ubojnie zwierząt,  pozyskiwania skrobi, instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, browary, cukrownie, gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe; chów lub hodowla zwierząt, chów lub hodowla ryb, zwierząt.

Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia, cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie. Cennik zależy od wielu czynników (np. rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia, rodzaju technologii itp.) oraz od terminu jest ustalana indywidualnie do każdego zlecenia.

Obsługa firm z całej Polski. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Grudziądz, Jaworzno, Mysłowice, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Stalowa Wola, Żory, Pruszków, Mielec, Tczew, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Wejherowo, Starachowice, Wodzisław Śląski, Puławy, Skierniewice, Starogard Gdański, Rumia, Tarnobrzeg, Piaseczno, Radomsko, Krosno, Kołobrzeg, Skarżysko-Kamienna, Dębica, Otwock, Kutno, Nysa, Ciechanów, Sieradz, Zduńska Wola, Świnoujście, Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Szczecinek, Mikołów, Chojnice.