Szkolenie indywidualne: Raport środowiskowy

Program:
1. Podstawy prawne – Raport środowiskowy, co zawiera dokument ?
2. Udział zainteresowanych jako strony oraz organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych.
3. Inwestycja, budowa, przebudowa, udział społeczeństwa jakie ma prawa, co mogą zrobić.
4. Pogorszenie warunków życia, standardów środowiskowych w skutek planowanej/funkcjonującej inwestycji.
5. Uwagi i wnioski wnoszone w prowadzonym postępowaniu.
6. Analiza konkretnego przypadku zgłoszonego przez Klienta.
7. Dane środowiskowe, jak sprawdzić raport, wyszukiwanie wad, błędów niezgodności ustawowych.
8. Zgłaszanie uwag do raportów, na co zwrócić uwagę?
9. Odwołania od decyzji środowiskowych, jak napisać, do kogo złożyć?
10. Pomoc ekspercka.
11. Dyskusja, pytania, pomoc na przykładzie potrzeb Klienta.

Uwaga: Szkolenia indywidualne, uczestnik powinien przygotować zestaw danych potrzebnych dotyczących zakresu przedsięwzięcia, np: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko :

Trener:
Bartłomiej Jaroszewski – specjalista praktyk z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym oraz sądowym w zakresie przygotowania inwestycji pod kątem wymagań ochrony środowiska i  ocen wniosków unijnych. Szkoli i praktycznie pomaga w procedurach środowiskowych, akustyki, ekranów akustycznych. Pomaga stronom postępowania w udziale społecznym  w merytorycznym wsparciu.

Metodologia:
Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, na podstawie zgłoszenia Klienta lub dla osób które chcą się zapoznać z tematem na podstawie realnych przykładów.

Termin, cena:
Pobierz nasz kalendarz szkoleń.

Cel szkolenia.
Praktyczna nauka tematu

Grupa docelowa.
Osoby/organizacje które potrzebują wsparcia merytorycznego w związku z planowanym lub istniejącym przedsięwzięcie oraz zainteresowane tą tematyką.