Szkolenie indywidualne: Hałas

Program:

Indywidualne szkolenia z zakresu hałasu i akustyki środowiskowej.

 1. Podstawy prawne – Definicja hałasu w Prawie Ochrony Środowiska.
 2. Inwestycja, budowa, przebudowa, przekroczenia norm hałasu,  udział społeczeństwa: jakie mają prawa, co mogą zrobić.
 3. Udział zainteresowanych jako strony oraz organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z ograniczeniem hałasu, budową ekranów akustycznych.
 4. Pogorszenie warunków życia, standardów środowiskowych w skutek planowanej/funkcjonującej inwestycji.
 5. Sposoby ograniczenia emisji, ekran akustyczny, zieleń izolująca.
 6. Hałas w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – co i jak sprawdzić, wyszukiwanie wad, błędów niezgodności ustawowych.
 7. Jak i gdzie zgłosić uwagi i wnioski dotyczące uciążliwości akustycznych.
 8. Analiza konkretnego przypadku zgłoszonego przez Klienta.
 9. Odwołania od decyzji środowiskowych, jak napisać, do kogo złożyć?
 10. Pomoc ekspercka.
 11. Hałas, dyskusja, pytania, pomoc na przykładzie potrzeb Klienta.

Uwaga: Konsultacje indywidualne, uczestnik powinien przygotować dokumentacje swoje sprawy, np: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Trener:

Bartłomiej Jaroszewski – specjalista praktyk z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym oraz sądowym w zakresie przygotowania inwestycji pod kątem wymagań ochrony środowiska i oceny wniosków unijnych. Szkoli i praktycznie pomaga w procedurach środowiskowych, akustyki, ekranów akustycznych. Pomaga stronom postępowania w udziale społecznym  w merytorycznym wsparciu.

Metodologia:

Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, na podstawie zgłoszenia Klienta lub dla osób które chcą się zapoznać z tematem na podstawie realnych przykładów.

Termin, cena:

Pobierz nasz kalendarz szkoleń.

Cel szkolenia.

Praktyczna nauka tematu

Grupa docelowa.

Osoby/organizacje które potrzebują wsparcia merytorycznego w związku z planowanym lub istniejącym przedsięwzięcie oraz zainteresowane tą tematyką.