Bdo, sprawozdanie za opakowania

Firma wprowadzająca opakowania powinna rozliczyć się z urzędem marszałkowskim.

Złożenie raportu do BDO, tel. 504-746-203

Prawo dotyczące wprowadzania produktów w opakowaniach nakłada na przedsiębiorcę, obowiązek rozliczenia w systemie BDO, dotyczyć on może :
Producenta, wytwórcę dóbr które są pakowane,
importera lub nabywcę wewnątrz wspólnotowego
Dystrybutora
Przedsiębiorcę, który zlecił wytworzenie produktu, lub który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę
Sklepu jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 i sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach

W praktyce sprawozdanie z opakowań może dotyczyć wielu branż np.:
Firma produkująca towary, które są pakowane np. do kartonu, folii, opakowania z tworzywa oraz wprowadzający po raz pierwszy na rynek polski produkt który jest opakowany.
Punkt gastronomiczny, restauracja, pizzeria, bar wydający na wynos żywność w opakowaniach.
Sklep internetowy, pakując towar do wysyłki.
Przedsiębiorcy importujący towar w opakowaniach.

Sprawozdanie do BDO, krok po kroku.

Uzyskanie wpisu w rejestrze BDO.
Zapłata opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Uzyskanie wpisu w rejestrze BDO dla wprowadzających produkty w opakowaniach wymaga opłaty rejestrowej oraz opłatę roczną.
Prowadzenie ewidencji opakowań i odpadów.
Ewidencję odpadów, która odbywa się za pośrednictwem systemu BDO. W systemie prowadzone są karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO).
Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych i związana z tym opłata.
Obliczenie osiąganych poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz opłata produktowa.
Prowadzenie ewidencji toreb foliowych, tzw sprawozdanie reklamówki.
Wykonanie i składanie sprawozdania za odpady i opakowania.
Umieszczanie numeru rejestrowego, na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzona działalnością. (art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach) .

Sprawozdanie za opakowania i wprowadzone produkty w opakowaniach.
Przygotowanie wniosku o pomoc de minimis.
Wykonanie sprawozdania w systemie BDO dotyczących opakowań, jednorazowych reklamówek z tworzyw sztucznych wydawanych w sklepie a także wykonanie raportu za wytworzone odpady w firmie.
Sprawozdania do bdo z opakowań

Wypełnienie wniosku. Wykonanie zgłoszenia.
tel. 504-746-203.
Cennik usługi i obsługa.

http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość.