Rejestracja i ewidencja pieców.

W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac dotyczących stworzenia centralnej bazy wiedzy na temat źródeł ciepła w polskich domach.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to rejestr, który ma na celu kompleksowych danych o źródłach tzw niskiej emisji. Zdaniem pomysłodawców zajmujących się projektem poprawa jakości powietrza jest możliwa do realizacji mając dyspozycji wykonaną dokładna ewidencje, co pozwoli w przyszłości na planowanie działań na poziomie gmin, powiatów i województw a także prowadzenie  bieżącego monitoringu efektów podjętych działań. CEEB w założeniu ma być  pomocnym narzędziem służącym jako rejestracja do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

Rejestracja w w bazie będzie zawierać też inne informacje o lokalu np. dotyczące źródła ciepła i typu pieca czy energii elektrycznej oraz źródła spalania paliw a nawet  informacji związanej termomodernizacją czy remontem budynku. Warto zauważyć że obecnie obowiązujące przepisy nie dają organom administracji samorządowej uprawnień do uzyskania od właścicieli mieszkania czy budynku informacji o sposobie jego ogrzewania.

Pierwsza funkcjonalność systemu umożliwiająca składania deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw planowana jest  w 2021 roku. Natomiast uruchomienie docelowo w pełni funkcjonalnego systemu IT  przewidywane jest na rok 2023 r. w którym to roku mają być prace projektowe dla całości systemu.

Gdzie zgłosić i jak wypełnić. Pomoc, porady tel. 504-746-203.

http://ekobroker.pl/

Rejestracja niskiej emisji.