Kontrola

Kontrola z ochrony środowiska

Przykładowe zarządzenie po kontroli w firmie może dotyczyć:
Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z Ustawą o Odpadach.
Przekazywanie do urzędu marszałkowskiego, Marszałka województwa informacji zbiorczego zestawienia danych o ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.
Sporządzenie i przekazanie do marszałka zbiorczego zestawienia w zakresie korzystania ze środowiska oraz informacji wykorzystanych do ustalenia wysokości należnych opłat w ustawowym terminie.
Prowadzenie karty przekazania odpadów zgodnie Ustawą o Odpadach.
Sporządzenie sprawozdania dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do Krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancjach.
Uregulowanie strony formalno-prawnej emisji substancji do powietrza.

Pomoc z ochrony środowiska

Działania stałe związane ze sprawozdawczością w ochronie środowiska w ramach prowadzanej przez firmę działalności mogą dotyczyć następujących obowiązków:

Obliczenie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska (paliwa, samochodu, piece, agregaty, klimatyzacja, procesy: malowanie, spawanie, lakierowanie).
Raportowanie do Kobize, rejestracja, zgłoszenie.
Rejestracja firmy w BDO, Baza Danych o Odpadach,
Sprawozdanie z odpadów.
Rejestracja fgazy, w CRO. Centralny Rejestr Operatorów oraz BDS Baza Danych Sprawozdań.

Pomoc, wykonanie brakujących sprawozdań, obliczeń i innych warunków narzuconych po kontroli w firmie.

Cennik usługi tel. 504-746-203, 502-032-782.
http://ekobroker.pl/