Kobize przykład

Jeśli potrzebujesz informacji na temat obowiązków ochrony środowiska dla Twojej firmy w zakresie raportowanie do Kobize, chcesz poznać…

  • Jakie są źródła obowiązków składania ewidencji i sprawozdania
  • Jaki jest terminy ich złożenia?
  • Kto ma obowiązek zgłoszenia zakładu do KOBIZE, jak wypełnić raport ?
  • Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu emisji ?
  •  Rejestracja i raportowanie do KOBIZE wg nowych najnowszych przepisów.
  • Rejestracja zakładu w KOBIZE – ułatwienia dla nowych podmiotów.
  • Jak wprowadzić emisje z  samochodów?
  • Jakiego rodzaju emisja wymaga ewidencji w krajowej  bazie.

 W jakim terminie należy złożyć raport roczny do Krajowej bazy?

Czy raport wprowadzony do Krajowej bazy należy przesłać w formie papierowej?

Jak określić, na potrzeby sporządzenia raportu do Krajowej bazy, rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze spalania różnych rodzajów paliw w stacjonarnych urządzeniach technicznych o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, wchodzących w skład instalacji spalania paliw (kotły ciepłownicze, agregaty prądotwórcze)?

Jak wypełnić raport w przypadku eksploatacji jedynie kotła/agregatu prądotwórczego o mocy do 5 MW?

 Co to są Miejsca korzystania ze środowiska?

Jakie części raportu należy wypełnić w raporcie do Krajowej bazy po zmianach wprowadzonych od 2016 roku?

W jaki sposób wykazywać klimatyzację w raporcie do Krajowej bazy?

W jaki sposób wprowadzić w raporcie do Krajowej bazy informacje dot. użytkowanych pojazdów?

Jakie są rodzaje instalacji w systemie Krajowej bazy?

Co zrobić, gdy podmiot nie prowadził działalności skutkującej emisją w danym roku sprawozdawczym?

Szkolenia indywidualne, ćwiczenia.

Cena i termin tel. 502-032-782

Więcej o szkoleniu:

 

Szkolenie indywidualne: Raport do Kobize

 Warsztaty prowadzi Ekobroker.

http://ekobroker.pl/

Obsługa firm w zakresie obowiązków środowiskowych.