Rejestracja firmy w BDO, tel. 502-032-782

Kogo dotyczy wpis do bazy BDO ?
Obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty, firmy wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/uslugi-baza-danych-o-odpadach-bdo/

Prowadzenie ewidencji o odpadach.

Co robić w przypadku gdy firma prowadzi budowy w kilku miejscach na terenie całego kraju ?
Jak wypełnić wniosek rejestrowy?
Kto podlega obowiązkowi zgłoszenia ?
Kogo dotyczy wpis do bazy ?
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO ?
Kto powinien złożyć sprawozdanie.
Wzór złożenia wniosku jest dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach liczy aż 59 stron.
Jak wypełnić zgłoszenie ?

Baza Danych o Odpadach
Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.

Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Ewidencja kart przekazania odpadów.
Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.

Cennik usługi do uzgodnienia.
Ochrona środowiska. Wypełnienie raportu do Kobize opłat za korzystania ze środowiska i innych spraw z tematyki doradztwo ekologiczne.
Tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/