Baza Danych o Odpadach

Szkolenie Odpady w firmie, Baza Danych o Odpadach, zgłoszenie, rejestracja, program, cena.
Kto  będzie  tworzył konta w  Rejestrze – BDO ?
W związku z posiadaniem przez urzędy marszałkowskie kont administratorów  to one  będą  tworzyły
konta  administratorów  dla  gmin  i  powiatów  znajdujących  się  na terenie województwa (potem gminy będą mogły tworzyć konta pracownikom). Przy czym należy zauważyć, że gminy będą wymagały dostępu do bazy w momencie  uruchomienia modułu sprawozdawczego, co ma nastąpić w 2020 r.
Jak traktować wniosek o wpis do  rejestru , gdy już został złożony wcześniej wniosek  o wpis w innym województwie?

 

Jeżeli  podmiot  uzyskał  już  wpis  do  rejestru  w  innym  województwie, to  wniosek podmiotu w  danym województwie  powinien  zostać  potraktowany  jako  wniosek
aktualizacyjny,  przy  czym  to  od  urzędu marszałkowskiego zależy czy przekwalifikuje taki wniosek automatycznie, czy poprosi podmiot o poprawienie wniosku.
źródło:  http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/pytaniaiodpowiedzidotyczacerejestrubdo_0.pdf

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO ?
Kto powinien złożyć sprawozdanie.
Wzór złożenia wniosku jest dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach liczy aż 59 stron.
Jak wypełnić zgłoszenie ?
Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Ewidencja kart przekazania odpadów.
Baza Danych o odpadach, pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.

Cennik usługi do uzgodnienia.
Ekobroker tel. 502-032-782