Usługi: Konsultacje, pomoc

W ramach oferowanych przez nas usług zapewniany doradztwo prawne w temacie, który związany jest z ochroną środowiska.
Nasza oferta obejmuje, m.in. pomoc z tematyki środowiskowej, opracowanie opinii przez specjalistów z branży.
Jeśli w Twojej okolicy powstaje nowa inwestycja, na przykład budowa drogi, magazyny, zakładu przemysłowego, jeśli obawiają się Państwo pogorszenia warunków życia, zniszczenia zieleni i strat w przyrodzie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Oferujemy merytoryczną pomoc dla mieszkańców, społeczeństwa, stowarzyszeń ekologicznych, obywatelskich.
Sprawdzenie dokumentacji z ochrony środowiska decyzji środowiskowej, raportu środowiskowego, pomoc w postępowaniu administracyjnym w urzędzie, gminie, Regionalnej dyrekcji Ochrony Środowiska przy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Reprezentacja klienta, ekspertyzy, przygotowanie opinii.

Inwestycje których budowa może na etapie jej eksploatacji powodować uciążliwości związane z nadmierny hałas, przekroczeniem norm, pylenie, odorem, czy pogorszenie standardów ochrony środowiska to : budowa drogi, autostrady, linii kolejowej, przebudowa , remont, autostrady, magazynu, tartak i stolarnia, trasy narciarskie, wyciągi narciarskie, ośrodki wypoczynkowe lub hotele, pola kempingowe , zabudowa przemysłowa, zabudowa mieszkaniowa, centra handlowe, zabudowa usługowa , garaże, parkingi samochodowe, linie tramwajowe, kolejowe, koleje napowietrzne, w tym metro, kolejki linowe, cmentarze, grzebowiska zwłok zwierzęcych, tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych, oczyszczanie ścieków, złomowiska oraz budowa zbiornika wodnego lub stawu, instalacje do produkcji przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, ubojnie, chlewnie ubojnie zwierząt,  fermy, browary, cukrownie, gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe,  chów lub hodowla zwierząt, hodowla ryb, zwierząt.

Cennik usług do uzgodnienia – tel. 504-746-203.