Ogłoszenia z ochrony środowiska

Ogłoszenia to nasz nowy serwis prezentujący usługi firmy Ekobroker. Stopniowo będziemy na nim publikować nowe wpisy o charakterze ogłoszeniowym dotyczące oferowanych przez nas usług. Znajdą się w śród nich tematy związane z obowiązkami firmy i ich sprawozdawczością z ochrony środowiska.    Na stronie w dziale poświęconym środowisku znajduję się 135 wpisów poświęconych m.in:

 • Raport do Kobize,
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • Centralny Rejestr Operatorów, CRO,
 • Baza Danych Sprawozdań, BDS
 • Fgazy, gazy cieplarniane i fluorowane
 • Baza danych o opadach, BDO, sprawozdania za odpady
 • Sprawozdania za reklamówki, torby z tworzywa sztuznego
 • Emisja halsu, ekran dźwiękoszczelne, przekroczenie norm hałasu
 • Odory, fetor i inne uciążliwe zapachu
 • szkolenia z obowiązków ochrony środowiska
 • Wody Polskie i opłaty za pobór wód oraz usługi wodne
 • pomoc i doradztwo.

  Zapraszamy do odwiedzin. https://www.omegaplus.pl/uslugi-i-firmy/ochrona-srodowiska/