Logowanie do Kobize – Zmiany

Baza Kobize. Rejestracja podmiotu tel. 502-032-782

Raport do Kobize. Jak obecnie przebiega rejestracja podmiotu w krajowej bazie ? Obecnie założenie konta odbywa się z użyciem użyciem profilu zaufanego.

Z dniem 31 października 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217), Wprowadzono szereg zmian a najważniejsze z nich dotyczą sposobu logowanie i  rejestracji podmiotu.

Zgodnie z instrukcją wypełnienia formularza rejestracyjnego proces rejestracji podmiotu w Krajowej bazie odbywa się w kilku etapach:
1) potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem KWIE;
2) wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego;
3) aktywacja złożonego formularza i potwierdzenie adresu e-mail osoby składającej formularz.

Kolejną nowością jest podział na użytkownika głównego i dodatkowego wraz z nadaniem im odpowiedniego zakresu działań.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/docs/instrukcje/Instrukcja_wype%C5%82niania_formularza_rejestracyjnego_2_11.2022_NOWA.pdf

Baza Kobize pomoc dla firm tel. 502-032-782

http://ekobroker.pl/