Kary w BDO

Obsługa BDO dla firmy.

Jakie kary grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

Sankcje w zależności od przewinienia może być bardzo dotkliwa nawet w kwocie do 1 000 000 mln złotych!

Gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny.
Brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny.
Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł.
Nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł.
transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.
niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł.

Wykonanie sprawozdania w BDO, raport za odpady i opakowania. Wpisanie i aktualizacja firmy w systemie, poprawienie złożonych raportów. tel. 504-746-203.

http://ekobroker.pl/oferta/baza-danych-o-odpadach/