Kara w ochronie środowiska ?

Uwaga kara ! Ważne informacje dla przedsiębiorców w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. 2020, poz. 1726).

W ustawie wprowadzono zapis o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Co to oznacza ? Podmiot zbiorowy będzie ponosił odpowiedzialność  za czyny zabronione pod groźbą kary niezależnie od wydania wyroku albo orzeczenia wobec osoby fizycznej, odpowiedzialnej za przestępstwa przeciwko środowisku. W tym przypadku kara pieniężna może wynosić od 10 000 do 5 000 000 złotych.

W postępowaniach zamówień publicznych przewidziano wykluczenie z postępowania o zawarcie umowy koncesji, wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą skazano prawomocni za przestępstwo przeciwko środowisku.

Ustawy o ochronnie przyrody zaostrzona przepisy za wypalanie roślinności.

Nowe większe uprawnienia Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy wykonując czynności kontrolne będą mogli samodzielnie nakładać grzywny w formie mandatu za wykroczenia przeciw środowisku.

Zamiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r. Pomoc tel 502-032-782.

http://ekobroker.pl/wykroczenia-przeciw-srodowisku/

Zapraszamy do kontaktu, szkolimy i pomagamy indywidualnie : http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/kontakt/