Odory

Nieprzyjemne zapachy ? Odory, uciążliwy zapach czy smród którego źródłem jest. Zakład, ubojnia, hodowla, oczyszczalnia, warsztat, zakład, Odory z ferm drobiu, norek, trzody, ścieków, wysypiska śmieci ? Kontrola z ochrony środowiska ?

Opinie, konsultacje, pomoc, ekspertyza, analiza dokumentacji, porady, skargi, wnioski, interwencje, przygotowanie pisma w sprawach dotyczących przekroczeń emisji do środowiska naturalnego.

Cennik tel. 504-746-203.  www.ekobroker

Dokuczliwy i nieprzyjemny zapach, odory ? tel. 504-746-203

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

Czy wiesz, że   Organy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. rozpatrzyły ponad 1 tysiąc skarg dotyczących odorów i uciążliwości zapachowej.

Głównymi źródłami uciążliwości zapachowych były sprawy związane z  eksploatacją oczyszczalni ścieków, odprowadzaniem ścieków  oraz nawożeniu pół nawozami o nieprzyjemnym zapachu. Skargi dotyczyły również: ferm zwierząt, ubojni, rzeźni, kompostowni, wysypisk śmieci, zakładów przemysłowych, składowania odpadów.

Gęsta zabudowa i urbanizacja terenów w wielu przypadkach powoduje bliskość zabudowy mieszkalnej i przemysłowej a w konsekwencji liczne zgłoszenia i prośbę o   interwencję do Inspekcji Ochrony Środowiska. Instytucja na mocy swoich uprawnień podejmuje kontrole mają na celu zidentyfikowanie źródeł fetory, smrodu. Kontrole te mogą prowadzić do wskazania zaniedbań w prowadzeniu działalności gospodarczej, dotyczącym składowania śmieci, czy niewłaściwe postępowanie przy procesach powodujących emisję do powietrza.

W związku z powyższym Minister Środowiska ze względu na priorytetowość zagadnienia uciążliwości zapachowej udzielił Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska upoważnienia do opracowania i prowadzenia procesu legislacyjnego projektu ustawy, która regulować będzie postępowanie mające na celu przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej.

Projekt ustawy o zapobieganiu uciążliwości zapachowej, który został już opracowany 10 lat temu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 

Istnieje również dokument opracowany w Ministerstwie Środowiska – Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, ekspertyzy oraz „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”.

Co obecnie możemy zrobić w temacie odorów, zapachów ?

Zgodnie z informacjami na stronie  http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/448-odory-a-zakres-dzialan-inspekcji-ochrony-srodowiska „Obecnie Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, ma ograniczone możliwości. Może jedynie w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej podjęcie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska). Może nałożyć obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego lub zastosowania kurtyn przeciwodorowych, a także zastosowania dezodoryzacji obiektu stwarzającego negatywne odczucia zapachowe.”

Na dzień dzisiejszy w Unii Europejskiej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w zakresie emisji zapachów, fetoru, smrodu. Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza nie obejmuje zagadnień z zakresu przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, pozostawiając poszczególnym państwom członkowskim dowolność działania.